Search for: ที่นอน perfect

ที่นอน PERFECT (Copy)

ที่นอน Perfect ที่นอนรุ่นนี้เป็นที่นอนที่ให้ความรู้สึกนุ่มลึก คมเข็มโดยเน้นโทนสี Darkness เหมาะกับห้องที่ทาด้วยผนังแนวเข็มๆแต่ก็ไม่ถึงขึ้นเหม่นหมอง อาจแฝงด้วยการตกแต่งห้องที่ตัดกันกับสีอ่อนหรือสีที่ดูไม่ขัดกันจนเกินไปจึงจะทำให้ที่นอนรุ่นนี้เข้ากันดีกับห้องนอนในแนวคมเข้มด้วยความหนาของที่นอน Perfct

ที่นอน PERFECT

ที่นอน Perfect ที่นอนรุ่นนี้เป็นที่นอนที่ให้ความรู้สึกนุ่มลึก คมเข็มโดยเน้นโทนสี Darkness เหมาะกับห้องที่ทาด้วยผนังแนวเข็มๆแต่ก็ไม่ถึงขึ้นเหม่นหมอง อาจแฝงด้วยการตกแต่งห้องที่ตัดกันกับสีอ่อนหรือสีที่ดูไม่ขัดกันจนเกินไปจึงจะทำให้ที่นอนรุ่นนี้เข้ากันดีกับห้องนอนในแนวคมเข้มด้วยความหนาของที่นอน Perfct